Azanja

Milije Batinića Predložio: Aleksandar Radivojevic

Teren nije u najboljem stanju. Može da se koristi ali ne i da se odigravaju zvanične utakmice na njemu. Koševi su u lošem stanju. Konstrukcija jednog od koševa je nakrivljena na stranu sto se može videti na slici. Jedan koš je niži za 20-30 santimetara a obruč bi mogao uskoro da se polomi.